Actualitat

TikTok i la Generació T

9 / 04 / 2021 | Marco+Ibor

TikTok, la xarxa social de moda, és un territori per on naveguen els més joves, però també ha captat l’atenció d’usuaris més sènior.

Però per entendre i descriure l’essència de TikTok i la seva audiència, no podem limitar el discurs a una xifra com l’edat o a una paraula com “joventut”.

En el darrer informe d’estadístiques de la plataforma, el 32% d’usuaris té entre 25 i 34 anys i un 35% en té més de 35.

A Tik Tok la mentalitat transcendeix les barreres generacionals perquè diferents segments d’edat comparteixen valors, comportaments i actituds similars.

No és una edat, és una mentalitat

L’actitud dels usuaris és positiva, participativa i col·lectiva, la Generació T no deixa ningú enrere. Busca i comparteix coneixement constantment, amb inquietuds d’exploració i descobriment constants.

Una audiència integradora que mitjançant TikTok ha posat en contacte a petits subgrups de persones perquè és un espai algorítmicament democràtic i sense judicis de valor.

Els darrers mesos hem vist molts exemples en forma de challenges, balls o bromes: L’objectiu és crear i gaudir de moments compartits.

Coneixement, influència i poder

Els usuaris de TikTok utilitzen la plataforma per aprendre o influir sobre tota mena de temes: solucions per a la llar, classes de matemàtiques, finances personals, com parlar en públic i un llarg etcètera.

Però el que destaca més és el seu poder per deixar empremta o com reservar milers d’entrades per no ser utilitzades.

Un dels highlights més notoris va ser el boicot polític de finals de 2020, quan se’ls va responsabilitzar de la poca assistència a míting polític de Donald Trump.

Extra! Extra!

Comencem?

No perdis més el temps. Has trobat l'agència de confiança. Som experts en donar la visibilitat online que necessita la teva marca.

A Marco+Ibor no tenim por dels reptes, treballem per clients de segments molt diferents.

Comencem? Posa't en contacte amb el nostre equip, et volem conèixer!