Actualitat

Són compatibles la privaciat i la comunicació comercial?

5 / 08 / 2021 | Marco+Ibor

L’ús de les dades personals dels usuaris és una de les problemàtiques més sensibles per a les plataformes i aplicacions.

La privacitat digital és una de les preocupacions més latents de les comunitats, tot i que a vegades sigui complicat articular i executar accions al respecte.

Per extremar la protecció, institucions de tota índole volen forçar a les tecnològiques i als desenvolupadors per elaborar un protocol correcte d’accés i gestió de la informació si volen evitar sancions com les que ha rebut Amazon per part de la Unió Europea: 746 milions d’euros que suposen la penalització econòmica més gran imposada en matèria de protecció i privacitat de dades personals.

Un valor fonamental

Un millor control sobre la gestió segura d’aquest àmbit ha canviat per complet també les regles del joc dels editors i els anunciants, que estan redissenyant les seves planificacions i mètodes per fer front a curt termini, per exemple, a un futur sense cookies.

Aquest conflicte d’interessos, entre privacitat i comunicació comercial, suposa un repte pels gegants tecnològics, que s’encaminen cap a la protecció de l’usuari, tot i que amb la incertesa econòmica que pot suposar.

L’aposta és global i la millor mostra és la funció App Tracking Transparency d’Apple, amb la que els usuaris poden evitar el seguiment per part d’algunes aplicacions.

Per exemple, Amazon i Zoom han sigut sancionades per males pràctiques en la gestió de les dades dels seus usuaris, Instagram protegeix els comptes dels menors i Google ja ha detallat les noves condicions de la Play Store.

Totes les mesures que apareixeran duran els pròxims mesos dibuixen un escenari nou per a un entorn canviant i en línia ascendent com és el digital, que ja supera en inversió a la majoria de suports més tradicionals. Només cal comprovar els ingressos de les principals plataformes en concepte de publicat per entendre la seva importància.

Però a partir d’ara el creixement podria ser desigual segons la capacitat d’interpretació i adaptació d’aquestes noves regles del joc, on la personalització és possible però sempre als límits de la privacitat, un valor fonamental per entendre l’actual mercat d’anunciants.

Extra! Extra!

Comencem?

No perdis més el temps. Has trobat l'agència de confiança. Som experts en donar la visibilitat online que necessita la teva marca.

A Marco+Ibor no tenim por dels reptes, treballem per clients de segments molt diferents.

Comencem? Posa't en contacte amb el nostre equip, et volem conèixer!