Actualitat

Drets dels consumidors i usuaris a internet

22 / 07 / 2021 | Marco+Ibor

El Consell de Ministres va aprovar l’inici de la tramitació de la reforma de la Llei General de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU).

Amb aquest nou text, el Ministeri de Consum podrà sancionar a les empreses que practiquin fraus massius i abusos sobre els usuaris; defineixen mecanismes per controlar la compravenda massiva d’entrades i volen garantir la fidelitat dels comentaris sobre productes online.

L’objectiu és adaptar la normativa a les noves formes de comerç electrònic i regular comportaments empresarials perjudicials per als drets dels consumidors.

Un dels principals punts del document és concedir a Consum la competència sancionadora en casos de frau massiu que afectin la unitat del mercat i a la competència. Per tant, la reforma de la llei busca protegir a la ciutadania i evitar que les empreses tinguin incentius per cometre abusos.

Les sancions màximes s’eleven fins a un milió d’euros o vuit vegades el benefici il·lícit obtingut, en el cas d’infraccions només a Espanya; i fins al 4% del volum de facturació de les companyies quan aquestes infraccions tinguin lloc en alguns Estats de la UE.

Drets dels consumidors a internet

Per altra banda, el text perseguirà la pràctica deslleial de revenda d’entrades d’espectacles mitjançant bots quan impedeixen que tots els consumidors puguin accedir al mercat amb normalitat.

A més a més, com a un dels punts destacats de la proposta, apareix per primer cop la prohibició de la publicitat encoberta a les xarxes socials, fins ara no regulada.

Un altre punt clar de la reforma fa referència a la publicació de ressenyes i valoracions falses o pagades pel fabricant dels productes a la venda a internet.

L’empresari haurà de garantir que les ressenyes són de consumidors i usuaris que realment han adquirit el producte o servei i, per tant, es considerà com a pràctica deslleial el fet d’incloure ressenyes falses.

Amb la voluntat de reforçar i defensar els drets dels consumidors, el projecte de llei també inclou controls als buscadors online quan atorguen puntuacions i valoracions superiors a béns o serveis respecte a la competència i no informin que el seu posicionament respon a publicitat pagada.

També es vol regular la qualitat dual dels productes, considerant com a pràctica deslleial comercialitzar un bé com idèntic quan els productes són diferents.

L’objectiu és evitar que determinades marques facin variacions de qualitat d’un mateix producte en funció de l’Estat membre on el comercialitzin.

Vols més informació?

Omple el formulari i el departament corresponent atendrà la teva consulta al més aviat possible.

Vols més informació?

Omple el formulari i el departament corresponent atendrà la teva consulta al més aviat possible.